MEKOVET - Mắt xích then chốt trong mô hình sản xuất “Từ Nông trại tới Bàn ăn”

Bản in
MEKOVET - Mắt xích then chốt trong mô hình sản xuất “Từ Nông trại tới Bàn ăn”: chuỗi giá trị sạch khép kín từ thức ăn chăn nuôi, con giống, thuốc thú y, tới thực phẩm cho con người. Mô hình sản xuất này góp phần mang đến người tiêu dùng "thực phẩm sạch từ nguồn".