Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy 2015

Bản in

Vào lúc 9h30 ngày 09/05/2015 Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại Hội trường trụ sở Công ty do ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch HĐQT chủ trì cùng các đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư tiềm năng,…

Số cổ đông tham dự: 9/186 người, đại diện sở hữu cho 2.247.768 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83.6 % trên vốn điều lệ của Công ty.
Tại đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị, ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT công ty đã báo cáo tình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

 

Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Đào Mạnh Lương phát biểu tại đại hội

Tình hình kinh tế của Việt Nam năm 2014 khả quan hơn năm 2013, với sự ổn định về kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều. Hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi có nhiều khởi sắc, có lợi cho nhà chăn nuôi. Với điều kiện thuận lợi này, Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET đã có nhiều bước phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng, nhân sự và đưa tiêu chuẩn WHO GMP vào sản xuất mang lại những sản phẩm chất lượng cao đến khách hàng. Điều này được khẳng định trong kết quả hoạt động kinh doanh trong năm qua:

- Tổng doanh thu thuần: 80.164.253.936 đ, đạt 106,89 % KH

- Lợi nhuận trước thuế: 2.935.455.825 đ, đạt 58.71 % KH

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 498.455.784 đ

- Lợi nhuận sau thuế: 2.436.861.041 đ, đạt 48.74 % KH


Với những điều kiện đó, năm 2014 Công ty đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng và dần từng bước khẳng định vị thế trong ngành Dược Thú y. Đây cũng là một tiền đề vững chắc để MEKOVET có những định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2015, đặc biệt là việc xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam.
 Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại đại hội


Cổ đông phát biểu tại đại hội

Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Tờ trình đề nghị bổ sung thành viên BKS.

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Tờ trình xây dựng nhà máy thuốc Betalactam.

- Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

- Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và các điều khoản thi hành.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông:  

2. Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

MEKOVET