Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Bản in

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào lúc 10h00 ngày 21/04/2017 tại Hội trường trụ sở Công ty do ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch HĐQT chủ trì cùng các đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư tiềm năng,…Ông Thân Văn Dũng – Tưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự

Số cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông đại diện sở hữu 4.396.703 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88 % trên vốn điều lệ của Công ty.

Tại đại hội, Cổ đông đã lắng nghe, thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 1 số tờ trình.


Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Đào Mạnh Lương phát biểu tại đại hội

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách Nhà nước. Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu đòi hỏi những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ CNV Công ty. Chính vì vậy, MEKOVET đã phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm tài chính 2016, MKV đạt:

- Tổng doanh thu bán hàng: 111,997,858,200đ, đạt 112 % Kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế: 2.905.258.035đ, đạt 58,11 % Kế hoạch

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 803.405.104đ

- Lợi nhuận sau thuế: 2.101.852.931đ


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát phát biểu tại Đại hội


Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch HĐQT đã đưa ra các giải pháp, định hướng đối tác - chiến lược SXKD trong năm 2017 nhằm tập trung nâng cao nội lực của MKV để hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Quý cổ đông bày tỏ sự hài lòng về bộ máy điều hành và tập thể người lao động MKV trong năm 2016 đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc kế hoạch.

Với niềm tin vào sức mạnh sáng tạo, tinh thần năng động vượt khó trong mọi hoàn cảnh của tập thể CB-CNV Công ty và sự tin tưởng của Quý cổ đông. HĐQT cùng BLĐ Công ty tin rằng MKV sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông: 

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Môt số hình ảnh khác tại Đại hội:
Cổ đông bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022


Bà Lê Thị Thúy – Trưởng ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022


Bà Bùi Thị Công Thảo – Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

MEKOVET