Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Bản in
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - CAILAYVETCO đã diễn ra thành công tốt đẹp vào lúc 10h00 ngày 09/04/2018 tại Hội trường trụ sở Công ty với số cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.515.758 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90 % trên vốn điều lệ của Công ty do ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch HĐQT chủ trì cùng các đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược,…


Khai mạc Đại hội

 
Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

Tình hình chăn nuôi năm 2017 gặp nhiều khó khăn biến động, đặc biệt là giá thịt lợn giảm sâu từ đầu năm khiến người chăn nuôi chịu thua lỗ nặng. Tình trạng giá thấp kéo dài, khó khăn trong khâu tiêu thụ khiến người chăn nuôi lợn giảm đàn, bỏ đàn, treo chuồng. Tuy nhiên, chăn nuôi gia cầm và bò có bước phát triển nhưng vẫn chưa đạt được độ ổn định. Trước tình hình đó, tâm lý nhà chăn nuôi nói chung vẫn đang dè đặt trước sự lựa chọn các thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả hợp lý để sử dụng một cách cầm chừng chờ dấu hiệu khởi sắc chung cho tình hình chăn nuôi.

Bám sát diễn biến của nền kinh tế cũng như tình hình chăn nuôi, sự chỉ đạo kiên quyết, sáng tạo, có hiệu quả của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, phát huy thuận lợi, tích cực thi đua, lao động sản xuất, tiếp tục khẳng định được vị thế là một trong những Công ty Dược Thú y hàng đầu tại Việt Nam trong năm 2017 với Tổng doanh thu bán hàng 141.351.040.056 đ, đạt 113,08 % kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế: 315.522.783 đ, đạt 6.31%  kế hoạch; Thuế thu nhập doanh nghiệp: 123.739.744 đ; Lợi nhuận sau thuế: 191.783.039đ.

 

CT. HĐQT - Ông Đào Mạnh Lương phát biểu tại Đại hội

Quý cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

Năm 2017, một năm đặc biệt khó khăn đối với ngành chăn nuôi của Việt Nam. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sát sao của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã có những điều chỉnh linh hoạt để nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh và điều kiện kinh doanh ngày càng trở nên cạnh tranh gay gắt.


Ông Đào Mạnh Lương – CT. HĐQT phát biểu ý kiến, giải đáp thỏa đáng thắc mắc cho Quý cổ đông

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn – TV. HĐQT trình bày báo cáo danh sách ứng cử viên thành viên BKS

 

Ông Đào Mạnh Lương - Chủ tịch HĐQT đối thoại với Quý cổ đông và đề ra các giải pháp, định hướng chiến lược cho sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - CAILAYVETCO trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông: 

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Một số hình ảnh khác của đại hội:

 
Ông Thân Văn Dũng - Thành viên BKS báo cáo trước Đại hội về các tờ trình


Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

 
Ông Nguyễn Thanh Phong – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên BKS.


Ông Đào Mạnh Lương - CT. HĐQT cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông đã góp phần làm nên sự thành công tốt đẹp của Đại hội

 
Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018