Công ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Bản in

Sáng nay, ngày 28/05/2016, Công ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trụ sở Công ty: khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Tham dự Đại hội có: Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát; đại diện các phòng ban của công ty cùng các cổ đông, đối tác chiến lược,…


 

Khai mạc hội nghị

  

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

Tại đại hội, Cổ đông đã lắng nghe, thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 1 số tờ trình.

Năm 2015, Kinh tế thế giới tiếp tục trên đà phục hồi tuy nhiên tốc độ chậm trong bối cảnh kinh tế thị trường toàn cầu có những bất ổn với nhiều rủi ro tiềm ẩn, diễn biến phức tạp khó lường như giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm. Nhưng đồng thời, đây là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng cho nền Kinh tế Việt Nam khả quan hơn.

Bám sát diễn biến của nền kinh tế trong nước, đặc biệt là sự phát triển của Ngành chăn nuôi, từ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang chăn nuôi tập trung, trang trại. HĐQT đã linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành CT đưa ra thị trường các sản phẩm mới chất lượng cao. Đồng thời, phát huy thể mạnh chủ lực của các sản phẩm truyền thống được quản lý nghiêm ngặt về nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, không sử dụng chất cấm theo quy định của luật. Đó là điều kiện quan trọng để CT thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra của ĐHĐCĐ.

Đặc biệt, năm 2015 Công ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET đã có bước phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy BETALACTAM với trang thiết bị máy móc hiện đại được đầu tư hơn 40 tỷ đồng theo tiêu chuẩn WHO-GMP để phù hợp với Quy định của ngành, mở rộng quy mô và chất lượng sản xuất, tiếp tục khẳng định được vị thế là một trong những Công ty Dược Thú y hàng đầu tại Việt Nam.

 

Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Đào Mạnh Lương phát biểu tại đại hội

Trong niên độ tài chính năm 2015, nhân sự của HĐQT Công ty có sự thay đổi lớn về thành viên, kết hợp với hệ thống trang thiết bị hiện đại áp dụng chuẩn WHO GMP nên đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ hơn năm trước.


 

Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại đại hội


Quý cổ đông phát biểu tại Đại hội


HĐQT cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông đã góp phần làm nên sự thành công tốt đẹp của Đại hội.Với tầm nhìn của HĐQT, sự nỗ lực của Ban Điều hành, sự đoàn kết của tập thể CBNV cùng sự quan tâm ủng hộ của cổ đông, MEKOVET tin tưởng rằng sẽ phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2016 đã đề ra. 

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông: 

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 MEKOVET