Hiệu quả sử dụng thuốc thủy sản MEKOVET trên tôm
(21.07.2014)
Hiệu quả sử dụng sản phẩm MKV-New Gro ShrimpMeko-Sulfan và Men tiêu hóa trong nuôi tôm
Hiệu quả sử dụng thuốc thú y MEKOVET trên heo
(11.07.2014)
Hiệu quả sử dụng sản phẩm Vimilac-Plus 2 và CL-Enro 50 trong chăn nuôi heo
MEKOVET - Thử nghiệm Vimilac-Plus 2 trên heo cai sữa dùng thức ăn tự trộn
(02.06.2014)
Thức ăn tự trộn có giá thành thấp, nhưng cũng có nhược điểm nhất định. Chất lượng thực liệu không ổn định, sự thiếu hụt và mất cân bằng giữa các acid amine trong thức ăn. Thực liệu để lâu sẽ mất một số vitamine nhóm B....
Nghiên cứu và phát triển
(31.10.2013)
Mekovet luôn chú trọng đầu tư cho hệ thống nghiên cứu và phát triển để phục vụ cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty....
12