CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Trụ sở chính: 
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (0273) 3826462 - 3710769 - Fax: 3826363
Email: info@cailayvetco.com