Các mốc lịch sử phát triển của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

Bản in

•  Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy tiền thân là Công ty Chăn nuôi Thú y Cai Lậy được thành lập vào tháng 06/1990 trên cơ sở sáp nhập Trạm thú y huyện Cai Lậy và Liên hiệp Xí nghiệp chăn nuôi huyện Cai Lậy;


•  Ngày 24/06/1998: Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy được sáp nhập vào Xí nghiệp Dược thú y Tiền Giang theo Quyết định số 1703/1998 QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang;

•  Ngày 25/08/1998: Xí nghiệp Dược thú y Tiền Giang được chính thức đổi tên thành Công ty Chăn nuôi Thú y Cai Lậy với tên giao dịch MEKOVET theo Quyết định số 2290/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang;

•  Ngày 11/11/2002: Cổ phần hóa doanh nghiệp theo quyết định Số 4630/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, chuyển Công ty Chăn nuôi Thú y Cai Lậy thành Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy;

•  Ngày 28/01/2003:  Chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần;

•  Ngày 23/07/2008: Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

•  Ngày 21/11/2008: Chính thức niêm yết triên Sàn Chứng khoán Hà Nội (HNX);

•  Ngày 07/10/2012: Ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam;

•  Ngày 18/04/2013: Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua quyết định chọn Công ty Cổ phần Austfeed Việt Nam làm cổ đông chiến lược;

•  Ngày 10/10/2013: Chính thức khánh thành Nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt chuẩn WHO-GMP.