Thành tích đạt được
Trong những năm qua, bên cạnh Chứng chỉ “ISO 9001:2008” do Tổ chức Det Norske Veritas cấp từ năm 2002, Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy luôn nhận được sự đánh giá cao của khách hàng và nhiều năm liền nhận được chứng nhận, cúp, bằng khen của các tổ chức trong nước và quốc tế. Cụ thể là các giải thưởng:

- Chứng nhận “Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả Đồng bằng Sông Cửu Long năm 1997”;
- Giải thưởng “Cúp Bạc Chất lượng Việt Nam năm 1998”;
- Chứng nhận “Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả Đồng bằng Sông Cửu Long năm 1998”;
- Chứng nhận “Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả Đồng bằng Sông Cửu Long năm 1998”;
- Chứng nhận “Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả Đồng bằng Sông Cửu Long năm 1999”;
- Chứng nhận “Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2000”
- Giải thưởng “Cúp vàng Thương hiệu và Nhãn hiệu năm 2005”;
- Chứng nhận “Chất lượng Vàng Hội chợ thành tựu Kinh tế – Thương mại – Du lịch Tiền Giang 2005”;
- Chứng nhận “Chất lượng vàng Hội chợ thành tựu Kinh tế - Thương mại - Du lich Tiền Giang năm 2005”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2005”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2006”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2007”;
- Giải thưởng “Quả Cầu Vàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn năm 2007”;
- Giải thưởng “Bông lúa vàng - Thương hiệu vàng chất lượng năm 2007”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2008”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2009”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2010”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2011”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2012”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2014”;
- Chứng nhận “Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2015”;

Bên cạnh đó, trong các năm từ 1993-2006, Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy còn nhận được 09 Huy chương Vàng, 03 giải thưởng Bông lúa vàng và nhiều bằng khen ở các kỳ Hội chợ Nông nghiệp tổ chức tại Cần Thơ.